Astma jest jedną z najczęstszych przewlekłych chorób zapalnych. Jego rozpowszechnienie waha się na całym świecie od 5% do ponad 20%. Nie jest jasne, dlaczego niektórzy ludzie chorują na astmę, a inni nie, ale jest to prawdopodobnie spowodowane kombinacją czynników środowiskowych i genetycznych. Astma dotyka wszystkich grup wiekowych: jest najczęstszą przewlekłą chorobą wieku dziecięcego, młodzieńczego i dorosłego i ma duży wpływ na wyniki w nauce i pracy pacjentów. Astma to poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Nie ma lekarstwa, a wielu pacjentów pozostaje niekontrolowanych pomimo dostępnego leczenia. Potrzebne są połączone wysiłki w zakresie zdrowia publicznego, badań podstawowych i klinicznych, aby zwalczać tę bardzo rozpowszechnioną i narastającą chorobę.

Kontynuuj czytanie