WHO / GARD - Światowa Organizacja Zdrowia / Globalny sojusz przeciwko przewlekłym chorobom układu oddechowego

GARD przyczynia się do globalnej pracy WHO na rzecz zapobiegania i kontroli przewlekłych chorób układu oddechowego. GARD jest dobrowolnym sojuszem krajowych i międzynarodowych organizacji, instytucji i agencji z różnych krajów, działających na rzecz wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie globalnego obciążenia przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
www.who.int/respiratory/gard