Wydarzenia GAAPP

W przypadku organizacji członkowskich GAAPP corocznie organizuje spotkanie naukowe i GRS (Światowy szczyt dotyczący układu oddechowego) - 2020 z wirtualnym udziałem - w celu wspierania swoich organizacji członkowskich w najnowszych osiągnięciach naukowych w dziedzinie alergii, dróg oddechowych i chorób atopowych oraz webinaria na temat budowania potencjału:
Najpierw ustalenie priorytetowych celów w zakresie świadomości, edukacji i polityki, a następnie webinaria budowania potencjału, np. Dla:

GAAPP opracowuje, prowadzi i rozpowszechnia we wszystkich kanałach komunikacji wielokanałowe kampanie uświadamiające Światowych Dni Świadomości i obsługuje różne rejestry pacjentów (astma, Covid-19+ Astma, Covid-19- + Atopowe zapalenie skóry).

Co roku zwołujemy samodzielne imprezy typu GRS oraz spotkanie naukowe.

Jesteśmy również zainteresowani współorganizacją wydarzeń. na przykład ŁATAM 2020