GAAPP wspiera swojego członka, Urtikaria-Helden, aby wygenerować dowody zgłaszane przez pacjentów na temat globalnych wyzwań związanych z pacjentami z pokrzywką.

Wyzwania te obejmują długi czas oczekiwania na wizytę, niski poziom świadomości pokrzywki wśród ambulatoryjnych pacjentów dermatologicznych, niedoszacowanie wpływu na jakość życia oraz niewystarczający dostęp do leczenia.

Uzyskaj dostęp do ankiety w języku angielskim

Uzyskaj dostęp do ankiety w języku niemieckim