Partnerzy finansujący

  • Darowizny prywatne od 2009 roku
  • Stypendia podróżne dla jednego mówcy GAAPP w WAC Quebec od ALK Abelló,
  • Stallergenes i Merck w 2012 roku