ARIA - alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę

Inicjatywa ARIA ma na celu edukację i wdrożenie opartego na dowodach leczenia alergicznego nieżytu nosa w połączeniu z astmą na całym świecie.
www.whiar.org

GINA - Globalna inicjatywa na rzecz astmy

GINA współpracuje z pracownikami służby zdrowia i urzędnikami zdrowia publicznego na całym świecie w celu zmniejszenia częstości występowania astmy, zachorowalności i śmiertelności. Dzięki takim zasobom, jak oparte na dowodach wytyczne dotyczące leczenia astmy oraz wydarzenia, takie jak coroczne obchody Światowego Dnia Astmy, GINA pracuje nad poprawą jakości życia osób chorych na astmę w każdym zakątku świata.
www.ginasthma.org

ZŁOTO - Globalna inicjatywa na rzecz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

GOLD współpracuje z pracownikami służby zdrowia i urzędnikami zdrowia publicznego na całym świecie w celu podniesienia świadomości na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) oraz poprawy profilaktyki i leczenia tej choroby płuc.

Poprzez opracowywanie opartych na dowodach dokumentów strategicznych dotyczących leczenia POChP i wydarzeń, takich jak coroczne obchody Światowego Dnia POChP, GOLD pracuje nad poprawą jakości życia osób z POChP w każdym zakątku świata.
www.goldcopd.org