Klinika Mayo 

DermNet Polska 

NHS UK

Stowarzyszenie American Academy of Dermatology Association

Sieć Alergii i Astmy US

The National Eczema Association (NEA) USA