Przygotuj się do rozmowy z lekarzem

  • Zanotuj, kiedy po raz pierwszy wystąpiła pokrzywka i jak często od tego czasu pojawiały się dolegliwości.
  • Jak myślisz, jaka jest tego przyczyna? Czy są czynniki, które pogarszają Twoją pokrzywkę?
  • Zapisz swoje poprzednie terapie (nazwa, czas trwania, dawka).
  • Zanotuj dotychczas przyjmowane leki przeciw pokrzywce (nazwa leku, czas stosowania, dawkowanie).
  • Jak dobrze te leki pomogły i jakie miały skutki uboczne?
  • Zapisz leki, które obecnie przyjmujesz, nawet te, które nie są przyjmowane z powodu pokrzywki lub nie zostały przepisane przez lekarza.
  • Należy również odnotować leki, których nie zażywasz regularnie (np. Tabletki przeciwbólowe) i określić, ile razy w miesiącu przyjmujesz lek i kiedy ostatnio go przyjmowałeś.
  • Jeśli testy zostały już przeprowadzone, aby znaleźć przyczynę twoich uli, przynieś poprzednie wyniki.