GAAPP obsługuje Globalne rejestry i ankiety pacjentów.
Im więcej osób się zarejestruje, tym lepiej będziemy mogli zrozumieć choroby.
Udostępnij i uczestnicz w poniższych rejestrach: