GAAPP z przyjemnością zapewni Ci wsparcie finansowe dla Twoich projektów. Każdego roku udostępniamy część środków na projekty, dla których członkowie GAAPP mogą złożyć wniosek o dofinansowanie. Projekty powinny odzwierciedlać Misja i cele GAAPP

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do przeczytania i zrozumienia Polityki finansowania projektów GAAPP

 1. Tylko organizacje członkowskie może składać wnioski o dofinansowanie.
 2. Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, organizacja członkowska musi być członkiem GAAPP od co najmniej 6 miesięcy, datowanym od zatwierdzenia przez Zarząd jako członka.
 3. Aby być branym pod uwagę, organizacja musi również wykazać, że: rzeczywiście uczestniczył i angażował się w GAAPP w co najmniej jednej kampanii, spotkaniu lub inicjatywie.
 4. Organizacje członkowskie mogą w każdej chwili złożyć wniosek o dofinansowanie ale wnioski o finansowanie zostaną rozpatrzone przez Zarząd dopiero w styczniu i czerwcu.
  • Styczniowa rewizja finansowania: Wnioski na styczeń należy składać do 15 grudnia.
  • Czerwcowa aktualizacja finansowania: Wnioski na czerwiec należy składać do 15 maja.
 5. Tylko jeden wniosek o finansowanie od organizacji członkowskiej zostanie rozpatrzony w sześciomiesięcznym cyklu finansowania.
 6. GAAPP będzie finansować tylko do 25% dowolnego projektu a wnioski o finansowanie muszą wskazywać źródła finansowania pozostałych 75% finansowania.
 7. Żadne środki na Światowy Dzień Świadomości nie zostaną przyznane ponieważ GAAPP pragnie, aby jego organizacje członkowskie uczestniczyły we własnych globalnych kampaniach GAAPP na światowych dniach świadomości.
 8. Wnioski o finansowanie muszą:
  • Bądź napisany w języku angielskim
  • Podaj dość szczegółowy budżet, który zawiera wszystkie szacunkowe koszty projektu. Budżet powinien zawierać całkowity koszt projektu i główne kategorie (np. koszty związane z rozwojem, dostawą, materiałami, personelem). Ponieważ GAAPP finansuje tylko do 25% dowolnego projektu, wskaż prawdopodobne źródło (źródła) finansowania pozostałych 75%.
  • Zobowiązać się do dostarczenia raportu z projektu jako dowodu rozliczalności, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu projektu.
  • Podaj nazwiska i stanowiska w organizacji członkowskiej 2 członków wykonawczych, którzy podpisują wniosek o finansowanie.
  • Proszę podać czas trwania projektu, zwracając uwagę, że wszystkie projekty muszą zostać ukończone w ciągu jednego roku.

Wniosek o dofinansowanie projektu: Formularz zgłoszeniowy

Wstępna lista kontrolna:

Lista kontrolna zgodności *
Jeśli nie masz pewności co do jakiegokolwiek elementu tej listy, skontaktuj się z nami pod adresem info@gaapp.org

Informacje o projekcie:

Proszę odpowiedzieć krótko i zwięźle. Nie jest konieczne pisanie długiej propozycji, jeśli potrzebujemy więcej informacji na temat konkretnego punktu zgłoszenia, GAAPP skontaktuje się z Tobą osobiście. W celu uzupełnienia informacji możesz również przesłać wszelkie dokumenty uzupełniające poniżej.
Maksymalnie 1000 znaków
Maksymalnie 1000 znaków. Punkty są w porządku
Maksymalnie 1000 znaków. Punkty są w porządku
Maksymalnie 1000 znaków. Punkty są w porządku
Maksymalnie 1000 znaków. Prosta lista jest w porządku. Propozycje rozpatrujemy w styczniu i czerwcu.

Finansowanie projektu:

Itemize w USD lub EUR
GAAPP sfinansuje tylko do 25% całości danego projektu.
Lista darczyńców z kwotami

Dokumentów potwierdzających:

Podziel się z nami dowolnym dokumentem, który Twoim zdaniem pomoże nam zrozumieć Twój projekt, sposób jego finansowania lub sposób uznania GAAPP.

25 MB
Wybierz z menu Plik

Podpisy:

Proszę podpisać eSign, używając swojego pełnego imienia i nazwiska, paszportu/dowodu osobistego i daty urodzenia. Potrzebujemy podpisu 2 członków wykonawczych Twojej organizacji.

Potwierdzenie *
Potwierdzenie *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie tych informacji, w tym danych osobowych, wyłącznie w celu oceny przez GAAPP tego wniosku o dofinansowanie oraz że przeczytałem i zrozumiałem politykę prywatności GAAPP oraz dokumenty dotyczące zarządzania danymi wymienione w stopce tej witryny. *
Wybierz Tak lub Nie