Misja GAAPP

Globalne wsparcie i wzmocnienie pozycji pacjentów cierpiących na alergie, choroby dróg oddechowych i atopowe poprzez ochronę ich praw i wywiązywanie się z obowiązków rządów, pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa.

Cele GAAPP

Utworzenie globalnej sieci w celu wspierania pacjentów z alergiami, chorobami dróg oddechowych i chorobami atopowymi poprzez:

  • współpraca z organizacjami rządowymi i zdrowotnymi w celu zminimalizowania wpływu alergii, astmy i pokrzywki
  • bycie równorzędnym partnerem zaangażowanym w podejmowanie decyzji od początku do końca z globalnymi organizacjami opieki zdrowotnej
  • ułatwianie zakładania organizacji pacjentów w krajach o niskim i średnim dochodzie
  • walka o terapię opartą na najlepszych praktykach 

 Wspieranie światowej społeczności zajmującej się alergiami, drogami oddechowymi i chorobami atopowymi poprzez:

  • pomaganie pacjentom w podejmowaniu aktywnej roli w zarządzaniu chorobą i wzmacnianie tych, którzy wspierają ich w tym procesie
  • wymagający nieskażonego zdrowego powietrza dla pacjentów
  • współpraca z organizacjami członkowskimi, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem i polityką społeczną
  • pomoc krajom o niskich i średnich dochodach w zakresie niezbędnych środków diagnostycznych i terapeutycznych dla pacjentów
Złóż wniosek o bezpłatne członkostwo GAAPP