ŁATAM 2020

2.Wirtualny Szczyt Pacjentów Układu Oddechowego LATAM 2020 

Efekty czegoś COVID-19 sprawiają, że konieczne jest wzmocnienie pozycji pacjentów i pracowników służby zdrowia na całym świecie.

W odpowiedzi na to wyzwanie Fundacja Lovexair we współpracy z GAAPP zorganizowała II Wirtualny Szczyt Pacjentów Układu Oddechowego LATAM 2, cykl bezpłatnych sesji i warsztatów otwartych dla społeczności, który odbył się 2020, 6 i 7 marca. Grudzień 8. Te coroczne spotkania mają na celu dostarczenie narzędzi i nowych perspektyw w celu poprawy szkolenia i zarządzania w zakresie zdrowia układu oddechowego w tym nowym kontekście. Spotkania te były prowadzone w języku hiszpańskim i po raz pierwszy odbyły się wybrane kluczowe sesje w języku brazylijskim. II Szczyt był okazją do zjednoczenia głosów pacjentów z krajów Ameryki Łacińskiej i wspólnej pracy na rzecz ich praw, dostępu do leczenia i lepszej opieki.

Kraje uczestniczące: Argentyna - Brazylia - Kolumbia - Chile - Hiszpania - Stany Zjednoczone Ameryki - Meksyk - Panama - Urugwaj - Wenezuela

Spinki do mankietów:

Strona główna LATAM

Wideo z Ameryki Łacińskiej w języku angielskim (proszę aktywować napisy w swoim filmie na Youtube)