Światowy Szczyt Układu Oddechowego 2020 odbył się wirtualnie w czwartek 10 września. Chcieliśmy zapewnić platformę dla organizacji pacjentów, aby mogli zabrać głos w pilnych sprawach, dzielić się najlepszymi praktykami i współpracować z organizacjami wspierającymi choroby układu oddechowego.


Program Globalnego Szczytu Respiratory

Zaczęliśmy od sesji wprowadzającej z przewodniczącą GAAPP, Tonyą Winders, w godzinach 7-8 czasu wschodniego. Po tej sesji odbyły się sesje przejściowe dotyczące trzech stanów chorobowych układu oddechowego: astmy, POChP, chorób rzadkich.

Sesje te zgromadziły organizacje wspierające choroby układu oddechowego, aby podzielić się najlepszymi praktykami i wykorzystać zbiorowe głosy w każdej chorobie układu oddechowego.

Sesja astmy

Sesję tę prowadziła Vanessa Foran, prezes i dyrektor generalny Asthma Canada.

Sesja POChP

Sesję tę prowadziła Sara Latham, dyrektor ds. Operacyjnych w Fundacji COPD z siedzibą w USA

Sesja dotycząca chorób rzadkich

Sesję tę poprowadził Shane Fitch, dyrektor Fundación Lovexair z siedzibą w Hiszpanii.