W tym roku był to nasz drugi doroczny Światowy Szczyt Układu Oddechowego, którego gospodarzem były Global Allergy and Asthma Patient Platform (GAAPP) oraz COPD Global. To wyjątkowe wydarzenie gromadzi organizacje wspierające choroby układu oddechowego, aby dzielić się najlepszymi praktykami, budować zdolności organizacyjne i wykorzystywać nasz wspólny głos do postępu w chorobach układu oddechowego. Szczyt ten odbył się na zakończenie kongresu European Respiratory Society 2019 w dniach 2 i 3 października w Madrycie w Hiszpanii.

Poniższy film pochodzi z tegorocznego szczytu i pokazuje znaczenie wydarzenia dla globalnych organizacji i innych interesariuszy. Szczegóły zostaną wkrótce udostępnione w raporcie podsumowującym i opublikowane tutaj.