Tonya A. Winders
Tonya A. WindersPrezes Zarządu
Sieć Alergii i Astmy
Globalna platforma dla pacjentów z alergiami i drogami oddechowymi

384 miliony ludzi na całym świecie cierpi na POChP

POChP to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów na świecie po chorobach serca i udarze mózgu. Jako globalna organizacja będąca orędownikiem pacjentów uważamy że jest konieczne, aby podnieść poziom świadomości i zrozumienia wśród

pacjentów, opiekunów, pracowników służby zdrowia, decydentów i opinii publicznej na temat negatywnych skutków POChP oraz podjąć dyskusję o możliwościach zreformowania opieki nad pacjentem. Uważamy, że chorzy na POChP mają prawo żyć pełnią życia, bez objawów i zaostrzeń choroby, bez konieczności hospitalizacji, z wydłużeniem ich życia tak długo jak to możliwe.

Znajdź poniżej pełną Kartę Pacjenta

Karta Pacjenta POChP

Towarzyszący manuskrypt oparty na zasadach Karty Pacjenta został opublikowany w Advances in Therapy.

Publikacja

Tłumaczenia Kart Pacjenta

Filmy przedstawiające Kartę Pacjenta z POChP

Zobacz nasz nowy film o POChP przedstawiający trzecią główną przyczynę zgonów na świecie >>

Zobacz seminarium internetowe Światowy Dzień POChP - wprowadzenie do Karty Pacjenta z POChP.
Wydarzenie na żywo z panelistami Dr. John Hurst / UK, Dr. Mohit Bhutani / CA i Tonya Winders / USA >>

Karta wizualna dla pacjenta: 6 zasad