Wprowadzenie do POChP

384 miliony ludzi na całym świecie cierpi na POChP. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorób serca i udarów.

Jako globalni orędownicy pacjentów uważamy, że istotne jest podniesienie poziomu świadomości i zrozumienia wśród pacjentów, opiekunów, pracowników służby zdrowia, decydentów i opinii publicznej na temat wpływu POChP i możliwości reformy opieki nad pacjentami. Uważamy, że pacjenci powinni mieć możliwość swobodnego życia z POChP, bez objawów i zaostrzeń, zmniejszając ich interakcje ze szpitalami i przedłużając ich życie jak najdłużej.

Kontynuuj czytanie: