Częstość występowania chorób alergicznych na całym świecie dramatycznie rośnie zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Nastąpił stały wzrost częstości występowania chorób alergicznych na całym świecie, przy czym około 30-40% światowej populacji cierpi obecnie na jedną lub więcej chorób alergicznych.

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) setki milionów osób na świecie cierpi na nieżyt nosa, a szacuje się, że ponad 300 milionów ma astmę, co znacząco wpływa na jakość życia tych osób i ich rodzin oraz ma negatywny wpływ na dobrobyt społeczno-ekonomiczny społeczeństwa. Prognozuje się, że problemy alergiczne będą się nasilać wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza i wzrostu temperatury otoczenia. Te zmiany środowiskowe wpłyną na liczbę pyłków, obecność lub brak owadów kłujących oraz obecność lub brak pleśni związanych z chorobami alergicznymi.

Choroby te obejmują astmę; katar; anafilaksja; alergia na leki, żywność i owady; wyprysk; pokrzywka (pokrzywka) i obrzęk naczynioruchowy. Wzrost ten jest szczególnie problematyczny w przypadku dzieci, które są najbardziej obciążone trendem wzrostowym, który miał miejsce w ostatnich dwóch dekadach.

Informacje dla alergików w:

Serbsko-chorwacki

turecki